ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณและ อาจารย์ชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
หัวหน้าสายาภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล
ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับที่3

และ อาจารย์ชาญวิทย์ พรหมพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล
ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับที่2

อาจารย์ทั้งสองท่านผู้มากประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ
คอยผลักดันให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จ
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพเสมอมา

 

 

view: 22 shares: