ข่าว/กิจกรรม

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เชิญชมผลงานเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาปี 3

 

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ 

ผลงานเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาปี 3 

เป็นผลงานการบูรณาการ ความรู้จาก 3 รายวิชา

คือวิชาการวิจัยทางการสื่อสารออนไลน์ ,

วิชาการออกแบบเว็บไซต์ และวิชาปฏิบัติการผลิตงานสื่อออนไลน์

ที่เรียนในเทอมนี้  

นอกจากได้ฝึกสร้างสรรค์เนื้อหาทุกประเภท ได้แก่

งานเขียน ถ่ายภาพ ภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ภาพประกอบ

และ วิดีโอคลิป แล้ว นักศึกษาได้ฝึกด้านการวางแผนการทำงาน

การติดต่อประสานงานเพื่อขอเก็บข้อมูลและถ่ายภาพ การสัมภาษณ์

การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอกับกรรมการภายนอก

เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำโครงงานและการฝึกงาน ในปีต่อไปค่ะ 

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ 

เว็บไซต์ผลงานของนักศึกษา

1. เที่ยวไป ถ่ายไป
https://sites7.tpopup.com/

2. โสดมันดีย์
https://sites3.tpopup.com/

3. Maria On Tour 
https://sites2.tpopup.com/page/2/ 

4. แบกเป้
https://sites6.tpopup.com/

5. Tourlog 
https://sites1.tpopup.com/

6. Guide Your Way
https://sites5.tpopup.com/

view: 86 shares: