ข่าว/กิจกรรม

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ พบ Professional ด้านการสร้างสรรค์ VDO Content การท่องเที่ยว

วันนี้พี่นัท - จิรวัฒน์ เหล่าหิรัญตระกูล
นักเล่าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยการตัดต่อภาพ
และเสียงให้กับหลายแบรนด์ดัง เช่น
Sony - BEC-Tero - Don’t Magazine
- Harn - Araya และ Honda
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ VDO Content
ของโครงงานการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว
ของนักศึกษาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
ชั้นปีที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom

พี่นัทให้คำแนะนำและสอนเทคนิคพิเศษด้านการตัดต่อ
การเลือกใช้สี เสียงประกอบ และ
การใช้มุมกล้องที่หลากหลาย
เพื่อให้ VDO Content มีความน่าสนใจและ
สามารถสื่อสารด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
เพื่อให้นักศึกษานำคำแนะนำ
ไปพัฒนาทักษะการสร้าง VDO Content ของตัวเอง

view: 113 shares: