ข่าว/กิจกรรม

คุณสมบัติผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. 2563 และ Human Capital สำหรับนศ. รหัส 62

คุณสมบัติผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. 2563
และ Human Capital สำหรับนศ. รหัส 62

กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัว
ให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
โดยเพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ทาง กยศ. กำหนด
#DEK63 #SPU

 
 
view: 154 shares: