ข่าว/กิจกรรม

ปั๊วไม่หยุด! หยุดอยู่บ้าน แต่ อย่าหยุดสวย


ไฟล์แนบ
ปั๊วไม่หยุด! หยุดอยู่บ้าน แต่ อย่าหยุดสวย
Pass the Brush Challenge
เด็กนิเทศ SPU อยู่บ้านอย่างสร้างสรรค์ อยู่บ้านก็ดูดีได้
กิจกรรมส่งต่อความสวย สนุก พัฒนาสกิลการแต่งหน้าให้ปังขึ้นไปอีก 

1 ใน พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กนิเทศ ม.ศรีปทุม

view: 34 shares: