ข่าว/กิจกรรม

สาขาการแสดง แสดงละครหน้าพระที่นั่งฯ

วันนี้ ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ นำละครเวที เรื่อง Change แสดงหน้าพระที่นั่ง 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในงานสัมมานาเส้นทางมุ่งสู่ Zero discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทย

ณ อาคารภูมิศิริฯ ร.พ.จุฬาฯ ละครเรื่องนี้เขียนบทและกำกับการแสดง โดยครูโอม
สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว กำกับลีลาโดย ครูนิ นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 

แสดงโดยนึกศึกษาสาขาสื่อสารการแสดง

งานครั้งนี้ออกอากาศช่วงข่าวในพระราชสำนักทุกสถานีโทรทัศน์

นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผอ. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสได้ทำงานนี้ครับ

view: 85 shares: