ข่าว/กิจกรรม

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เข้าศึกษาดูงานกับบริษัทเว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)

นักศึกษาชั้นปี 2 และ 3 สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

เข้าศึกษาดูงานและหารือถึงแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ

บริษัทเว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)  และบริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมผลิตเนื้อหา

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผ่าน Deetrip.com และ

sawasdee.com ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวของคนไทย 

ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทีมผู้บริหาร

นำทีมโดยคุณวนิดา แสงแก้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล  บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) 

นักศึกษาจะเริ่มผลิตผลงานในเทอมนี้ เป็นโปรเจคหนึ่งในรายวิชา OCM385 ปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ 
 

view: 20 shares: