ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน Social Camp Jump Start ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศงาน

Social Camp Jump Start ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM

และ ดิจิทัลทีวีและออนไลน์ DTV ชั้นปีที่2

 

ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก

คุณจิรวัฒน์ เหล่าหิรัญตระกูล (พี่นัท)

นักเล่าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยการ

ตัดต่อภาพและเสียง (Film maker)

มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ

"การเล่าเรื่องของการท่องเที่ยว"

โดยพี่นัทได้อธิบายถึง

กระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การ

Pre-production (การวางแผนเริ่มแรก)

ถึง Post-Production (การตัดต่อ)

มากกว่านั้นยังกล่าวถึง

การขายงานอย่างไรให้ลูกค้าชื่นชอบ อาทิเช่น การให้ความสำคัญกับการใช้เสียง หรือ Sound effect อีกทั้งยังอธิบายถึงความแตกต่าง

ระหว่างทฤษฏีการถ่ายประเภท

Timelapse และ Hyperlapse

พี่นัทยังให้เคล็ดลับการเล่าเรื่อง

ด้วยมุมกล้องแบบ Landscape แก่นักศึกษาอีกด้วย

รวมถึงวิธีการถ่ายแบบ Portrait หน้าคนอย่างไรให้ดูดี

 

พอจบการบรรยายพี่นัทกล่าวถึง

การที่จะมาเป็น Film maker ได้ต้องเริ่มจากความชอบ

และต้องลงมือทำเท่านั้นถึงจะได้ผลงาน

view: 133 shares: