ข่าว/กิจกรรม

สาขาการแสดง ร่วมงานเสวนาหนัง ณ THAI PBS

วันนี้ ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมงาน WHAT DO YOU THINK

ซึ่งเป็นงานชมภาพยนตร์และเสวนาหลังชมภาพยนตร์จัดโดย THAI  PBS

นำการเสวนาโดย คุณจีน อรากร SCOOP VIEW FINDER

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การตีความและซึมซับสุนทรียะในงานภาพยนตร์

 

view: 159 shares: