ข่าว/กิจกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมหารือแนวทางลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้เข้าร่วมหารือแนวทางลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยคุณศตพล จันทร์ณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานฯพณฯท่านอลงกรณ์ พลบุตร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี

อาจารย์มานิน เจริญลาภ คณบดีและคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ได้บรรลุแนวทางในการหารือกรอบความร่วมมือในหลายด้าน

และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาประเทศผ่านโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยได้เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในวาระการประชุมครั้งต่อไป

view: 59 shares: