ข่าว/กิจกรรม

​บริษัทชั้นนำการท่องเที่ยวของประเทศไทย Deetrip และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัทชั้นนำการท่องเที่ยวของประเทศไทย Deetrip 
และ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ 

โดยวันนี้ทางบริษัท Deetrip 
ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์
การสร้างรายได้จากการทำ
สถานที่ท่องเที่ยว 

อนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญ
ในการสร้างรายได้มากที่สุด 
คือ การใช้สื่อออนไลน์
ให้เป็นประโยชน์ 
และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
และเข้าใจความต้องการ
ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

รวมถึงได้ให้คำปรึกษา
วิธีการสร้างรายได้ผ่านการเขียนรีวิว 
บล๊อค และ การสร้างวิดีโอบนยูทูบ 

ทั้งนี้ยังมีการแนะนำเคล็ดลับ
การทำการตลาดเชิง 
Inbound & Outbound Marketing
 
view: 39 shares: