ข่าว/กิจกรรม

เด็กสาขาการแสดงได้เป็นศิลปิน ค่าย MONO

ขอแสดงความยินดีกับ ชมพู่ ศศิ เหงียนวัน นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเลือกเซ็นต์สัญญาเป็นศิลปินของค่าย

MONO MUSIC ซึ่งมีแผนงานเพลงเร็วๆนี้

ฝากติดตามผลงานนักศึกษาด้วยครับ  

view: 86 shares: