ข่าว/กิจกรรม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 5 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถือเป็นดี วันมงคล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จึงทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย...

1.บริษัท MY ADVERTISING & ORGANIZER 
(คุณชรินา แก้วสีขาว)

2.สถานีวิทยุกระจายเสียง KIIS FM 105.75 เมกะเฮิร์ท 
(คุณฐิตารีย์ วัฒนธีราคงวุฒิ)

3.ไทแบนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
(คุณลิขิต เรืองโหน่ง)

4.TOM STUDIO KHONKAEN 
(คุณปิยะ พูลนิติพร)

5.บริษัท เก่งเวปดอทคอม 
(คุณณัฐวุฒิ คำพิทักษ์)
.
เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ททางวิชาการด้าน event , organizer , โฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , วิทยุกระจายเสียง , วิทยุโทรทัศน์ , ละครซีรีส์ , ภาพยนตร์ , ดนตรี , คอนเสิร์ต , ธุรกิจบันเทิง , การแสดง , สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ในสถานประกอบการทั้ง 5 เพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพทางวิชาชีพ และประสานความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสหกิจศึกษา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี และท่านที่ปรึกษา ที่สนับสนุนสิ่งดีๆแก่บุคลากร และนักศึกษามาโดยตลอด และขอขอบคุณ อ.ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อนักศึกษานิเทศศาสตร์ทุกคน 
view: 38 shares: