ข่าว/กิจกรรม

ผลงานภาพถ่ายนักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์กับโครงการสะพายกล้องเอราวัณสังขละบุรี

ผลงานภาพถ่ายนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาการออกแแบบสื่อสารออนไลน์กับโครงการสะพายกล้องเอราวัณสังขละบุรี
โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัน
หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
เป็นผู้ถ่ายทอดศาสตร์ของการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา
รวมถึงเป็นผู้จัดและดำเนินโครงการด้วย

view: 56 shares: