ข่าว/กิจกรรม

เด็กสาขาการแสดงชมโขนพระราชทานฯ

วันนี้ ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมพานักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะการแสดงด้วยการชมการแสดงโขนพระราชทานฯ ชุด สืบมรรคา โดยจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นศิลปะการแสดงประจำชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ดังปณิธาน 
view: 155 shares: