ข่าว/กิจกรรม

Jump Start Social Camp : Creative Content Creation


ไฟล์แนบ

Jump Start Social Camp
สุดยอดโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM และ สาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ DTV
#SPU #นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#OCM #DTV

Credit การตัดต่อ และถ่ายภาพ : SIM AGENCY นิเทศศรีปทุม

view: 53 shares: