ข่าว/กิจกรรม

เด็กสาขาการแสดง ชมงาน DANCE DANCE ASIA

ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พานักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง ชมงานการเต้น HOPHOP AND STREET DANCE ในงาน DANCE DANCE ASIA - Crossing the Movements in Bangkok 2019 จัดโดย JAPAN FOUNDATION เด็กๆได้แรงบันดาลใจอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของตนเอง พบกันใหม่โครงการหน้า

ที่นี่สนับสนุนให้ดูงานการแสดงทุกรูปแบบ

view: 73 shares: