ข่าว/กิจกรรม

เด็กสาขาการแสดง เรียนเชิดหุ่นงาน ณ WORLD FASCINATING PUPPETS

เด็กสาขาการแสดง เรียนเชิดหุ่นงาน WORLD FASCINATING PUPPETS

วันนี้ ครูโอมสุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว พานักศึกษา สาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง ชมงานการแสดงหุ่นระดับโลก "SIAM PARAGON WORLD FASCINATING PUPPETS" 
จัดขึ้นที่ SIAM PARAGON ที่สำคัญ นักศึกษาได้ร่วมเรียนการเชิดหุ่นจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ กัมพูชา นักศึกษาประทับใจที่ได้ชมงานและได้ความรู้จากการเชิดหุ่น โอกาสนี้ขอขอบคุณ #มูลนิธิหุ่นสายเสมา ที่เป็นผู้ดูแลงานในครั้งนี้ พบกันใหม่โครงการหน้า 
view: 57 shares: