ข่าว/กิจกรรม

พี่เอ็ด 7 วินักสร้างสรรค์ Content Creative

ก็มาเข้าร่วมดิค้าบบบ!!
พบกับนักสร้างสรรค์ Content Creative
นักสร้างคอนเทนค์บนโลกวิดีโอ Video Content
รวมถึงนักผลิตผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงมากมายในประเทศไทย
"พี่เอ็ด7วิ" 2-3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้อง Convention 1 อาคาร 11 ชั้น 4
view: 38 shares: