ข่าว/กิจกรรม

เด็กสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ปี3ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแหล่งรวมเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ "True Digital Park"

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม2562 เด็กสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ปี3 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานแหล่งรวมเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ "True Digital Park" 
การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ห้องทำงานสุดล้ำ ห้องประชุม ห้องPodcast  แต่ละสถานที่ได้มีการออกแบบโดยใช้ศาสตร์ของนวัตกรรมต่างๆ อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นการจองห้องประชุม การจำลองการขับรถยนต์ผ่านแว่นตา VR (ความจริงเสมือน) และการคีบตุ๊กตาผ่านระบบเซ็นเซอร์
ทั้งนี้วิทยากรได้มีการบรรยายถึงการประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันทั้งเรื่อง การให้บริการออนไลน์ การสำรองการเยี่ยมชมผ่านแอพพลิเคชั่น
ปิดท้ายด้วย7/11สุดล้ำที่แรกของประเทศไทยด้วยการซื้อสินค้าผ่านการจดจำใบหน้าของลูกค้าที่เป็นสมาชิก #SPU#นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUนิเทศการออกแบบสื่อสารออนไลน์

view: 67 shares: