ข่าว/กิจกรรม

เปิดสนามการเรียนรู้ระดับ WORLD CLASS ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เด็กนิเทศ ศรีปทุม

เปิดสนามการเรียนรู้ระดับ WORLD CLASS ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้เด็กนิเทศ ศรีปทุม
 
วันนี้ 10 ต.ค.62   คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา แสงแก้ว Vice President Digital Marketing Technology Division       Loxley Public Company Limited และทีมงาน    มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมวิชาการและ วิชาชีพด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตัล  เพื่อนำไปสู่การร่วมกันทำ  MOU ในที่สุด
สนามแรก.... ที่ นักศึกษาคณะนิเทศฯ จะได้โชว์ฝีมือกันถ้วนหน้า  คือ การสร้างสรรค์และผลิต  Online Content ให้กับ Travel Ads Network (Thailand) Co.ltd หนึ่งใน  บริษัท start up ของ  Loxley Public Company Limited
view: 71 shares: