ข่าว/กิจกรรม

เวิร์คช็อปครั้งหน้าของสาขาการแสดง

เวิร์คช็อปครั้งหน้าของสาขาการแสดง 

ครูร่มฉัตร ACTING COACH ของ GDH และครูผู้สอนการแสดงให้กับนักแสดงของไทยทีวีสี ช่อง 3 ....

ที่นี่เรียนทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 

view: 64 shares: