ข่าว/กิจกรรม

เด็กฟิล์ม SPU ได้รับ 2 รางวัลชมเชย ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา

เด็กฟิล์ม SPU ได้รับ 2 รางวัลชมเชย  ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที ระดับอุดมศึกษา 
=============
     ยินดีกับนักศึกษาทีม Studio 50 satang x กองโจร 5860 เรื่อง อัตถจริยา กับทีม Cone house  เรื่อง Like Mother Like Daugther ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่8 จัดโดย กองทัพบก

 
view: 38 shares: