ข่าว/กิจกรรม

ไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

นิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์ ปราชญ์สร้างสรรค์
เอตัมมัง มิ่งเกศ วิเศษศรี
รังสรรค์พาน จตุราช ชาตนาคี
เหล่าศิษย์นี้ ขอวันทา บูชาครู

พาน : จตุราช ชาตนาคา
แนวคิด : นาคสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความใฝ่รู้

#SPU #นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #เด็กนิเทศ #นิเทศศาสตร์ #SimAgency

view: 46 shares: