ข่าว/กิจกรรม

The STORY Chapter3: ครั้งที่ 11 ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ “Acting for Storytelling 2”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ “Acting for Storytelling 2”
** เน้นเรื่องของจุดประสงค์และโครงสร้างของการเล่าเรื่องที่ต้องเปิดให้โดนใจ มีจุดที่ต้องขยาย และปิดให้จดจำ จึงจะจับใจผู้ฟัง
** Workshop ฝึกการใช้เสียง และการใช้ภาษาภาย ที่ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า สื่อสารกับคนฟังได้ดี ทำให้เกิดความน่าสนใจ และยังทำให้เกิดความมั่นใจในการเล่าเรื่องมากขึ้น

เรียนกับครูเงาะกี่ครั้งก็สนุกทุกครั้ง ได้ความรู้ที่เอาไปสามารถปรับใช้ได้เลย ทั้งในเรื่องของการทำงานและการสื่อสารกับคนอื่นๆในชีวิตประจำวัน

#TheSTORYbyspu
#TheSTORY3

view: 74 shares: