ข่าว/กิจกรรม

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ สื่อสาร สร้างสรรค์ รับขวัญน้องใหม่ 62

ความสนุกแบบสร้างสรรค์ มาร่วมรับขวัญน้องใหม่ เด็กนิเทศ 62
#Freshy62 #เด็กนิเทศ #นิเทศศาสตร์ #SPU 
view: 82 shares: