ข่าว/กิจกรรม

“คนไทย หัวใจไท” ครั้งที่ 12 ภายใต้ธีมดินแดนแห่งมรดกไทย

คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “คนไทย หัวใจไท” ครั้งที่ 12 เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ไทย ภายในงานมีการแสดงการละเล่นตามภาคต่างๆ รวมถึงประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อสืบสานมรดกความเป็นไทย ทั้งนี้มีซุ้มกิจกรรม อาหาร ขนม ของหวาน และเครื่องดื่มนานาประเภทให้ผู้เข้าร่วมงานได้แวะชิม หลบฝนกันยาว ๆ ยัง ยัง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย อาทิเช่น การประกวด “หนูน้อยหัวใจไท” การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดคัดลายมือ การประกวด “หนุ่ม สาว หัวใจไท” ฯลฯ

#นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 189 shares: