ข่าว/กิจกรรม

SPU นิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษา

    คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษา

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทดังดล่าวอยู่ในเครือสหพัฒน์ และเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสตรีมากกว่า 10 แบรนด์ 
บริษัท บูติคนิวซิตี้ ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีโดยได้การยอมรับยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ พิธีลงนานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพโดยการสร้างสรรค์ผลงานลงบนสื่ออนไลน์ต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงกับตัวจริงในอุตสาหกรรม

    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิรัช เลิศไพฑูรพันธ์ (รองอธิการบดี) 
และ คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา (ประธานกรรมการ) บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม โดยมี คุณประวรา เอครพานิช (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์) และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

    การทำความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเพื่อต้องการยกระดับและพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้การทำงานจริง เพื่อที่สำเร็จการศึกษาไป 
จะได้เป็นเพรชที่เจิดจรัสในอุตสาหกรรมนั้นๆ

#SPU #นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

 
view: 70 shares: