ข่าว/กิจกรรม

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้รับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว 
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้รับรางวัลเกียรติยศ 
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2561 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU #นิเทศศาสตร์ศรีปทุม

 
view: 69 shares: