ข่าว/กิจกรรม

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เปิดห้องเรียนนักเล่าเรื่อง ที่ TCDC กับคุณกานต์ หงษ์ทอง ผู้ก่อตั้งห้องเรียนนักเล่าเรื่อง

เปิดห้องเรียนนักเล่าเรื่อง ที่ TCDC

คุณกานต์ หงษ์ทอง 
วิทยากร ผู้ก่อตั้งห้องเรียนนักเล่าเรื่อง 
ได้นำพาพวกเราให้รู้จักโลกของ Story 
กระบวนการสร้าง Story 
และการเล่าเรื่องแบบ Story Teller

เรื่องเล่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานาน
เราเข้าใจและแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้ด้วยเรื่องเล่า

ดีมาก ๆ ที่ได้เรียนรู้กับคุณกานต์ในวันนี้
 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ 
#SPUนิเทศศาสตร์

view: 333 shares: