ข่าว/กิจกรรม

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนรู้การถ่ายภาพให้เล่าเรื่องกับกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนรู้การถ่ายภาพให้เล่าเรื่องกับกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถ่ายภาพให้เล่าเรื่อง” โดยอาจารย์ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ประสบการณ์ของช่างภาพมืออาชีพที่ถ่ายภาพในหลายประเทศ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสื่อสารออนไลน์ต่อไป
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์
view: 111 shares: