ข่าว/กิจกรรม

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนรู้การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารออนไลน์ ณ วังสวนสุนันทา และ พระราชวังพญาไท

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนรู้การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารออนไลน์ ณ วังสวนสุนันทา และ พระราชวังพญาไท
 
นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เรียนรู้การลำดับและการเล่าเรื่องเชิงศิลปวัฒนธรรมกับ พี่นัท - จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา อดีตนักวิชาการวัฒนธรรม  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ปัจจุบันคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดรายการวิทยุ อาจารย์พิเศษ และนักเขียนด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในสื่อต่าง ๆ 
 
เป้าหมายคือการทำสื่อเพื่อบอกกล่าวเรื่องราวและความน่าสนใจของวังสวนสุนันทา และ พระราชวังพญาไท ผ่านช่องทางออนไลน์    
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ #วังสวนสุนันทา #พระราชวังพญาไท
#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์
view: 99 shares: