ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสัน

          นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสัน ร่วมกับการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

เรียนกับประสบการณ์จริง “โดรน@กันตนามูฟวี่ทาว” 
view: 128 shares: