ข่าว/กิจกรรม

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมเบื้องหลังการผลิตรายการ "แฉ" ทางช่อง GMM25

#RTV #Commarts #SPU
#ชมเบื้องหลังการผลิตรายการ "แฉ" #GMM25
#RTV213 การแพร่ภาพและกระจายเสียงในยุคดิจิทัล
---------------------------
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมเบื้องหลังการผลิตรายการ "แฉ" ทางช่อง GMM25 ซึ่งโครงการครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศจริง อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านโทรทัศน์ต่อไป
---------------------------
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #DEK6
==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/fac/commarts


 
view: 365 shares: