ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้รับ 2 รางวัลจากการประลองความสามารถทางวิชาการ “การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ” จากผู้เข้าร่วม 11 สถาบันการศึกษา

ยินดีกับนักศึกษา SPU : สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจากการประลองความสามารถทางวิชาการ
“การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดิโอ” จากผู้เข้าร่วม 11 สถาบันการศึกษา จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดำ และ บริษัท Nikon Thailand 
     

- ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพเดี่ยว"
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          นส.แก้วทิพย์ เพชรัสมิ์ทองสุข
          นายภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล
          นายเพ็ญเพชร ภู่พงษ์


- ภาพสินค้าดอยคำ ประเภท "ภาพรวม "
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          นส.แก้วทิพย์ เพชรัสมิ์ทองสุข
          นายภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล
          นายเพ็ญเพชร ภู่พงษ์

UploadImage

UploadImage
view: 290 shares: