ข่าว/กิจกรรม

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ “พี่จิก” ประภาส ชลศรานนท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 สาขาศิลปะการแสดง

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ไปร่วมแสดงความยินดีแก่ “พี่จิก” ประภาส ชลศรานนท์

- นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัท

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล
view: 176 shares: