ข่าว/กิจกรรม

#SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ "กว่าจะเป็น Youtuber"

 
#SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กว่าจะเป็น Youtuber" ให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 พร้อมสร้าง Channel Youtube ของตนเองในรายวิชา RTV213 : การแพร่ภาพและกระจายเสียงในยุคดิจิทัล

 

พบกับพี่แมน ในนาม OHMAN -Tortorpedo-mymesuan ได้รับโล่เงิน 2 ใบ และโล่ทองอีก 1ใบ จากยูทูป (รางวัลการันตีคว้าโล่มาได้ 3 รางวัล ระยะเวลาภายใน 1 ปี ) และพี่เล็ก TMP ที่มีคนติดตามกว่า  600,000 คน ได้รับโล่เงินจากยูทูป โดยทั้งสองมีรายได้จาก Youtube ครั้งแรกจำนวน 0.54 สตางค์ จนวันนี้มีรายได้มากถึง 6 หลัก/เดือน (ต่อคน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดไอเดียในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และปฏิบัติได้จริง ❤️

view: 133 shares: