ข่าว/กิจกรรม

#SPUการแสดง พานักศึกษาทุกชั้นปี ชมภาพยนตร์ เรื่อง แช่ง

#SPUการแสดง พานักศึกษาทุกชั้นปี ชมภาพยนตร์...


คณาจารย์สาขาศิลปะการแสดงคณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ทุกชั้นปี ชมภาพยนตร์เรื่อง แช่ง ผลงานเรื่องล่าสุดของ มันเวิริ์ก โปรดักชั่น ณ โรงภาพยนตร์ SF @ Central Ramintra 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #PASPU #DEK62 #DEK63

view: 67 shares: