ข่าว/กิจกรรม

​คณาจารย์ #SPUการแสดง ศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์และศิลปะการแสดง ณ ประเทศสิงคโปร์

คณาจารย์ #SPUการแสดง  ศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์และศิลปะการแสดง ณ ประเทศสิงคโปร์  

ดูการสอน Advance Contemporary Dance@ NAFA Performing Arts Singapore
ชมการเรียนการสอน Advance Ballet @ NAFA Performing Arts ที่  Studio Ballet Level 1-3 
และสถาบัน Lasalle 
ชมศิลปะและการแสดง ที่ Universal Studio
ชมสถาปัตยกรรมจีน ที่China Town 
การแสดงศิลปะร่วมสมัย Light and Sound  ที่ Garden by the Bay 
ชมสถาปัตยกรรม อินเดีย ที่ Little India
การแสดงศิลปะร่วมสมัย ทั้งภาพวาด ภาพถ่าย และ Projection Mapping ที่ ION Building  ORCHART 

ได้เห็นการเรียนการสอนในหลายชั้นเรียน
เป็นปลุกไฟในการทำงานด้านศิลปะได้ดีมาก

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#SPUนิเทศศาสตร์

view: 81 shares: