ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง Workshop กับศิลปินจากอเมริกา

#SPUศิลปะการแสดง Workshop กับศิลปินจากอเมริกา

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับโอกาสในการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ กับ คุณแครอล ผู้ได้รางวัลด้าน Puppeteducation จากประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้จัดขึ้นที่มูลนิธิหุ่นสายเสมา

นักศึกษาได้เรียนรู้ศาตร์การทำหุ่นมือ การเชิดหุ่น และการแสดงหุ่น ซึ่งถือเป็นศาสตร์อีกแขนงของศิลปะการแสดง โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณ ครูหนืด นิมิตร พิพิธกุล และคณะหุ่นสายเสมา ที่เมตตาให้โอกาสนักศึกษาเข้า Workshop ในครั้งนี้ครับ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #PASPU #DEK62 #DEK63
 
view: 217 shares: