ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง WORKSHOP STREET DANCE WITH BAKHUS DANCE FROM FRANCE

#SPUศิลปะการแสดง WORKSHOP STREET DANCE WITH  BAKHUS DANCE FROM FRANCE...

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ได้โอกาสเรียนเต้น Street Dance กับ BAKHUS DANCE COMPANY ศิลปินตัวจริง จากประเทศฝรั่งเศส เจ้าของรางวัลระดับสากลมากมาย

 นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการเต้นและประสบการณ์ดีๆจากศิลปินมากมาย...ดังปณิธาน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#PASPU #DEK62 #DEK63 
 
view: 108 shares: