ข่าว/กิจกรรม

SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ

ยินดีกับทีม 00.02 Production

SPU : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561
1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018

ประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง เรื่อง “Memory”
คณะกรรมการตัดสิน : คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว , คุณบัณฑิต ทองดี , คุณอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ , คุณบุญส่ง นาคภู่ , คุณพลศักดิ์ สุพรคร

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 149 shares: