ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง ได้ร่วมแสดงพิธีเปิด DANCE INTERNATIONAL

#SPUศิลปะการแสดง ได้ร่วมแสดงพิธีเปิด DANCE INTERNATIONAL
 
เด็กนิเทศ SPU สาขาศิลปะการแสดง ได้รับเกียรติจากผู้จัดงาน DANCE INTERNATIONAL ให้เข้าร่วมแสดง CONTEMPORARY DANCE ในพิธีเปิดงาน
 
เด็ก ๆ ตั้งใจมาก ที่สำคัญได้เรียนรู้ทักษะการเต้นอย่างมาก
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 91 shares: