ข่าว/กิจกรรม

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ สะพายกล้องท่องกาญจนบุรี

#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์ สะพายกล้องท่องกาญจนบุรี

เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนของการเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารออนไลน์ในสถานที่จริง ด้วยประสบการณ์จริง นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ในโครงการสะพายกล้องท่องกาญจนบุรี  ณ จังหวัดการญจนบุรี สังขละ และหมู่บ้านอีต่อง เมื่อวันที่ 17 - 19 พ.ย. 61 ที่ผ่านมาค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาถ่ายภาพ และ ผู้จัดโครงการ ที่ดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ

ได้เรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้เที่ยวและได้ทำงานล้มลุกคลุกคลานกับเพื่อน
สนุกจนอยากไปอีก

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#SPUการออกแบบสื่อสารออนไลน์
view: 116 shares: