ข่าว/กิจกรรม

#SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารการพูด ณ TK Park

#SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารการพูด หัวข้อ Personal conversation และ Public Speaking ณ TK Park
 
นาย พีรวิชญ์ กลิ่นมะลิ (มาร์ช) และนางสาว กันตา คูณสวัสดิ์ (ตาต้า) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารการพูดโดยวิทยากรมากความสามารถ คุณโอ็ค บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ และคุณนัตเตอร์ ณภัทร ฉันท์พิชัย
 
ได้เทคนิคและเคล็บลับต่าง ๆ ด้านการพูดอย่าง Personal Conversation และ Public Speaking พร้อมทั้งเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังตามแบบฉบับเด็กวิทยุ-โทรทัศน์ จัดโดย ONCEs Thailand @TK Park Central World
 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

UploadImage
view: 82 shares: