ข่าว/กิจกรรม

#SPUภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล เรียนการเขียนบทภาพยนตร์ กับพี่พิง ลำพระเพลิง

#SPUภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล เรียนรู้การเขียนบทภาพยนตร์ หัวข้อ "การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์ The pool นรก 6 เมตรสู่จอหนัง" กับวิทยากรมืออาชีพ พี่พิง ลำพระเพลิง - คุณภูพิงค์ พังสอาดผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์
 
ได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจ
 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

UploadImage
view: 215 shares: