ข่าว/กิจกรรม

#SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รางวัลชมเชย โครงการ หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว

ยินดีกับทีม WHO DO? Studio จาก #SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
เข้ารับรางวัลในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ในลำดับต่อไป
 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

UploadImage
view: 79 shares: