ข่าว/กิจกรรม

พี่เบล ขอบสนาม ศิษย์เก่า #SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Co-op Hall of Fame 2018-2019

UploadImage


ขอแสดงความยินดีกับ พี่เบล ขอบสนาม - นายอรรถพล ไข่ทอง ศิษย์เก่า 

#SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ให้เป็นหนึ่งใน Co-op Hall of Fame 2018-2019

http://www.waceinc.org

view: 68 shares: