ข่าว/กิจกรรม

#SPUภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล เรียนรู้เรื่อง "การเล่าเรื่องผ่านภาพในงานภาพยนตร์"

UploadImage

#SPUภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล เรียนรู้เรื่อง "การเล่าเรื่องผ่านภาพในงานภาพยนตร์"
 

กับคุณเชิดเกียรติ ภิรมย์ DOP & Cameraman 

ในรายวิชา เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 


UploadImage

view: 86 shares: