ข่าว/กิจกรรม

#SPUนิเทศศาสตร์ สะพายกล้องท่อง South Africa

UploadImage

ภาพจากโครงการสะพายกล้อง Beautiful South Africa 25-31 ต.ค. 61

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ELCTOUR จัดโครงการสะพายกล้อง 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ฝึกถ่ายรูปนอกสถานที่ โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 3
และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เลนส์ในการถ่ายภาพ จากบริษัท Fotofile และบริษัท Sony Thailand 

#SPUนิเทศศาสตร์ 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงUploadImage

view: 94 shares: